De Westerbie

De imkersvereniging van Poperinge en omstreken

Begin juni: naar bevruchtingsstation Kreverhille

Info ivm het OL -project RKH:


-ev lidgeld betalen voor RKH (zie website, info maandblad april)
-binnenbrengen voedermonster ter kontrole op AV op zaterdag 20 april, bij Guido aan huis.
-te bekomen larfjes (spiekeroogafstamming 2012) op aanvraag bij Guido, OL-data
 vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei, of ev andere afspraakdatum.
-Heenreis RKH op donderdag 6 juni om 17u00
-Terugreis RKH op maandag 24 juni.
Voor verdere inlichtingen kan men kontakt opnemen bij Guido (gsm 0495 785138)